אס. אר. אקורד ממשיכה לבסס את מעמדה כמובילה בתחום המימון החוץ בנקאי, בהעמדת פתרונות מימון חדשניים המותאמים לצרכי הלקוח.

במקביל פועלת אס. אר. אקורד להגדלת תיק האשראי המנוהל על ידיה וקבלת קווי אשראי מתאגידים בנקאיים בישראל ומקורות אשראי נוספים.