מימון עבור חברות ציבוריות

לחברות ציבוריות אנו מציעים עסקאות מימון גמישות החל מהעמדת מסגרות אשראי ועד מתן הלוואות לכל מטרה. בהתאם למבנה העסקה, נקבל גם את מניות החברה כבטוחה והכל על מנת לתמוך בצרכי החברה ולהבטיח את התעצמותה ורווחיותה לאורך זמן.

להגשת בקשה למימון מלאו פרטים