מימון לביצוע פרויקטי תשתיות

חוג לקוחותינו מונה קבלני ביצוע רבים מתחום התשתיות. קבלני התשתיות מקבלים מעטפת מימונית מלאה הכוללת את שלב הערבויות, השלמות ההון הנדרשות, מימון רכישת כלים וציוד והעמדות מסגרות אשראי, מימון מיידי לחשבונות חלקיים וסופיים אשר אושרו ע"י הפיקוח, הלוואות גישור ושרותי ניכיון ציקים עבור קבלני המשנה שלהם. השרות הניתן במחלקת התשתיות בחברה מבטיח לכל קבלן, פתרונות מימון שיאפשרו סיום פרויקט רווחי ולשביעות רצון לקוחות הקבלן.

להגשת בקשה למימון מלאו פרטים