מימון רכב, התחדשות וצמיחה עסקית

תוכל להמשיך לתפעל את העסק ללא חשש ממצבים שונים כדוגמת חריגה באובליגו, חריגה ממסגרות אשראי או קושי בהחזר תשלומים לחייבים. נעניק לך הלוואה חד-פעמית, שבעזרתה תוכל לממן רכש וספקים ולעמוד בהתחייבויות התשלום לספקים ולשאר החייבים. הקפדה על תשלומים לספקים בזמן יאפשרו לך להשיג תנאי סחר מיטביים מול הספקים שלך.
כמו כן נוכל להעמיד מימון לרכב עבורך או רכבי עבודה כנגד שעבוד הרכב.

להגשת בקשה למימון מלאו פרטים