אס. אר. אקורד הינה חברה בורסאית הפועלת בתחום המימון והאשראי החוץ בנקאי, החברה בעלת רישיון נותן שירותי מטבע של משרד האוצר ופועלת מתוך ראיה של מיצוי יכולת המימון והאשראי של הקבוצה לטובת סיוע והתפתחות לחברות ועסקים, בדרך של העמדת אשראי ומקורות מימון חוץ בנקאיים, הן בדרך של מימון ישיר לחברה בהלוואות והן בדרך של מימון כנגד ניכיון שיקים ושטרות ופירעונם כנגד העמדת בטחונות נאותים.
החברה הינה חברה ציבורית בשליטתו של איש העסקים עדי צים, לשעבר מבעלי רשת הקמעונאות "כמעט חינם" ובעל שליטה ואחזקות בחברות פרטיות בתחום המזון, הנדל"ן המסחרי והפרטי, המחשוב והמט"ח. מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא פועלת בשקיפות מלאה,עם ועדת אשראי, דירקטוריון פעיל וועדות שונות ובשיתוף פעולה עם גורמי שוק המתמחים ומקצועיים בתחום ויכולת הקבוצה בתחום תוך אפשרויות מימון לגופים קטנים ובינוניים וגדולים.
יו"ר הדירקטוריון יאיר פודים ומנכ"ל החברה גיל הוכבוים להם מעל 20 שנות עשייה בתחומי המימון, שוק ההון והפיננסים, הקמעונאות, המסחר, התעשייה, הנדל"ן והמחשוב.
הנהלת החברה והכספים פועלים ממטה הקבוצה ב"בית צים" ברמלה.
על לקוחות החברה נמנים תאגידים, עוסקים מורשים, שותפויות ואנשי עסקים הפועלים בענפים מגוונים במשק, לרבות לקוחות רבים מהמגזר הפיננסי – החוץ בנקאי