ערבויות לביצוע פרוקיטים

על בסיס שיתוף פעולה עם חברת הביטוח איילון, אנו מציעים לקבלנים את כל שירותי המימון הנדרשים לצורך זכיה בפרויקט, ביצועו ועמידה בתנאי סיומו. לצורך כך, נעמיד לרשות הקבלן ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע וערבויות טיב. ומעבר לכך נסייע במימון שוטף של צרכי הקבלן כולל השלמות הון עצמי.

להגשת בקשה למימון מלאו פרטים