ערבות ביצוע פרויקרים

אנחנו בחברה הבורסאית אס. אר. אקורד, עוסקים ומתמחים בעולמות המימון ופתרונות האשראי לעסקים, כאשר בין הפתרונות המעשיים המוצעים על ידינו תוכלו למצוא את תחום הערבויות לביצוע פרויקטים לצד פתרונות מימון לביצוע פרויקטים.

ערבויות לביצוע פרויקטים – מה חשוב לדעת?

ערבויות לביצוע פרויקטים הן למעשה ערבויות כספיות הניתנות על ידי הגוף המבצע את העבודות הקבלניות בפרויקט נדל"ן ו/או פרויקט תשתיות כזה או אחר, כאשר כל ערבות ביצוע מוחזקת על ידי עורך הדין המלווה את הפרויקט ו/או על ידי הבנק המלווה את הפרויקט. ערבות כספית זו נועדה להבטיח פיצוי כספי ללקוחות אשר שכרו את שירותי הקבלן/מבצע, בכל אותם מקרים בהם העבודות יופסקו מסיבה כזו או אחרת. חשוב לציין שסכומי ערבות ביצוע נקבעים מתוך חלק יחסי של העלות הכוללת של העבודות, כאשר ברוב המקרים מדובר בסכומים הנעים בין 20 ל-40 אחוזים מהעלות הכוללת.

שימו לב – בכל אותם מקרים בהם הפרויקט מנוהל על ידי יזמים, שאינם אמונים על ביצוע העבודות בפועל ולצורך כך הם מסתייעים בשירותיו של קבלן חיצוני, אזי, ערבויות הביצוע יועברו מקבלן הביצוע בפועל ליזם ולא באופן ישיר ללקוחות אשר רכשו נכס בפרויקט.

מה היא חשיבותה של ערבות ביצוע?

כאשר ערבות ביצוע מעוגנת בחוזה בין מזמין העבודה לקבלן הביצוע, היא למעשה מגנה על הלקוח במקרים בהם הקבלן אינו עומד בהסכם שנחתם מולו. במצבים אלו, מזמיני העבודה רשאים לפרוע את הערבות ובכך לממן את המשך העבודות הנחוצות להם.

מה חשוב לדעת על מימון פרויקטים?

פרויקטים בענף הנדל"ן והתשתיות, מערבים בתוכם כסף גדול. לכן, גם חברות גדולות ואיתנות כלכלית בענף הנדל"ן והתשתיות, נדרשות (במקרים מסוימים) לפתרונות מימון בדרך להשלמת העסקה או הפרויקט בו הן מעורבות ועל אחת כמה וכמה יזמים, קבלני ביצוע וחברות קטנות יותר. תחום מימון הפרויקטים בענף הבנייה והתשתיות, מבוסס בין היתר על תקנות וחוקים שנועדו להגן על ציבור הרוכשים בפרויקטים ובתוך כך גם על יציבותה של הכלכלה הישראלית. כאשר מדברים על מימון פרויקטים בענף הנדל"ן והתשתיות, מדברים על מקורות מימון שונים וביניהם, בנקים מסחריים, חברות מימון חוץ בנקאיות, הנפקת אג"ח ופעולות פיננסיות נוספות שנועדו לגייס אשראי וכספים לצורך ליווי מימוני לפרויקט מתחילתו ועד סופו.

איך ניתן לקבל מימון פרויקטים?

כל יזם נדל"ן הנדרש למימון פרויקט כזה או אחר בו הוא מעורב, נדרש להעביר לגוף המממן את מלוא הפרטים אודות הפרויקט המיועד, משווי הקרקע ועלויות הבנייה, דרך צפי הכנסות וצפי הרווח התפעולי ועד לאופן בו הוא מתכנן להעמיד ערבויות לבעלי הקרקע. לצורך כך, נדרשת הכנה של דו"ח מקצועי הידוע בכינוי דו"ח אפס במסגרתו ניתן להעריך באופן המדויק ביותר את כל הנתונים הנדרשים. מכאן, קיימת חשיבות רבה לליווי תהליך המימון, מתחילתו ועד סופו, באמצעות גוף מקצועי העוסק ומתמחה בפתרונות מימון ואשראי לחברות ועסקים בענף הנדל"ן. באופן זה, תוכלו להבטיח לעצמכם תהליך קפדני במסגרתו יושם דגש גם על צרכי המימון וגם על שיטת המימון המותאמת ביותר עבורכם.

שיטות מימון נפוצות למימון פרויקטים

מימון פרויקטים בענף הנדל"ן כולל בתוכו מספר שיטות שונות באמצעותן ניתן לייצר תמהיל מימון שמצד אחד מאפשר לכם לקבל את המימון הנחוץ לכם ומצד שני לפזר את הסיכונים. בין שיטות המימון הנפוצות תוכלו למצוא:

  • שיטת האובליגו – שיטת מימון מסורתית הידועה גם בשם שיטת המימוש. בשיטה זו, הגוף המממן דורש (כנתאי למימון) בטוחות המשמשות אותו כערבון.
  • ליווי פיננסי סגור – שיטת מימון במסגרתה הגוף המממן נוקט בהפרדת רכוש מוחלטת של היזם מכספי הפרויקט. באופן זה, כספי המימון משרתים אך ורק את הפרויקט ללא סיכון לכך שמקבלי המימון יעשו שימוש לא נכון בכספי המימון.
  • מימון באמצעות מקורות חוץ בנקאיים – שיטת מימון נוספת כוללת גיוס אשראי באמצעות גופים פיננסים חוץ בנקאיים וביניהם קרנות למימון נדל"ן.
  • הלוואת מזנין – הלוואה מסוג זה נועדה לצרכי השלמת הון עצמי הנדרש לצרכי קבלת המימון הבנקאי.
  • הלוואות כנגד נכסים – במידה והיזם מחזיק ברשותו נכסים הוא יכול לשעבד אותם לצרכי קבלת כספי המימון.

וזאת לצד שיטות נוספות באמצעותן תוכלו לגייס מקורות מימון לכל פרויקט נדל"ן כזה או אחר.

אס. אר. אקורד מציגה: פתרונות מימון ואשראי לחברות יזמיות וקבלני ביצוע

אצלנו בחברת אס. אר. אקורד, תוכלו ליהנות ממעטפת מורחבת של פתרונות מימון ואשראי לכלל העוסקים בענף הנדל"ן. פתרונות המימון שלנו מבוססים על הניסיון והידע העומד לרשותנו בתחום מימון פרויקטים לנדל"ן ומכוח היותנו חברה בורסאית המתמחה בפתרונות מימון ואשראי לעסקים. לרשותנו, פתרונות מימון לכל צרכי הבנייה, כאשר כל פתרון מלווה על ידינו משלב בדיקת ההיתכנות הפיננסית לפרויקט המיועד ועד לקבלת מלוא סכום המימון הנחוץ לכם.

ערבות ביצוע קבלן

להגשת בקשה למימון מלאו פרטים