קו אשראי לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים

אנחנו בחברה הבורסאית אס. אר. אקורד, עוסקים ומתמחים בעולמות המימון והאשראי החוץ בנקאי, כאשר חלק מהמוצרים הפיננסים שלנו מיועד לצרכי העמדת קו אשראי עסקי לעסקים בסדרי גודל שונים. בעמוד שלפניכם, תוכלו למצוא את כל המידע הנחוץ לכם כבעלי עסק על קו אשראי עסקי.

מהו קו אשראי עסקי?

קו אשראי עסקי הוא מוצר פיננסי המיועד ללקוחות עסקיים בלבד. מוצר זה בא לידי ביטוי באמצעות הלוואה בנקאית/חוץ בנקאית, הידועה בשם קו אשראי מתגלגל (Revolving Credit Line). הלוואה מסוג זה, מאפשרת ללקוח העסקי ללוות כספים בהתאם לתנאים שנקבעו עבורו מראש. למעשה, מדובר במעין מסדרת אשראי המאשרת משיכת יתר המיועדות ללקוחות עסקיים בלבד.

למה לקוחות עסקיים צריכים קו אשראי?

קו אשראי עסקי, מאפשר לכל בעל עסק, גישה לכספים להם הוא נדרש כאן ועכשיו. באופן זה, הכספים יכולים לשמש את בית העסק לצרכי כיסוי הוצאות תפעול מבלי להידרש לתהליך מתמשך של קבלת הלוואה סטנדרטית. באמצעות הכספים העומדים לרשותכם במסגרת קו אשראי עסקי, תוכלו לרכוש מלאים, לשלם לספקים, לכסות הוצאות תפעול או לעשות בכסף כל מהלך עסקי אחר העשוי להניב לכם רווחים עתידיים כאלו ואחרים.

האם קו אשראי נחוץ לניהול עסק?

קו אשראי עסקי הוא מוצר פיננסי נוסף שנועד לצרכי ניהול המשאבים הכלכליים של בית העסק. חשוב לציין שהכספים העומדים לרשותכם בקו האשראי העסקי, אינם נכללים במסגרת האשראי השוטפת של בית העסק, ולכן, תשלומי הריבית על הכספים אותם אתם מושכים מקו האשראי העסקי, הם רק על הסכומים שנמשכו בפועל ולא על כל המסגרת שהוגדרה עבורכם.

העמדת קו אשראי עסקי, מאפשר לכל בעל עסק לייעל את פעילותו הכספית ולהסתייע בכספים מחוץ למסגרת האשראי שנקבעה לגביו. סוג זה של מימון בנקאי/חוץ בנקאי, מאפשר לעסקים שונים ליהנות מגישה מיידית לכספים להם הם נחוצים כאן ועכשיו. חשוב לציין שמדובר במוצר פיננסי התומך ומאפשר את המשך הפעילות העסקית במצבים מסוימים.

קווי אשראי עסקיים יכולים להינתן לכל בעל עסק בהתאם למצבו הפיננסי של בית העסק ובהתאם לתנאי העמדת קו האשראי העסקי על ידי הגוף המממן, בנקאי ו/או חוץ בנקאי כאחד. באופן זה, ניתן להתאים קו אשראי לעסקים בסדרי גודל שונים, לרבות, קו אשראי לעסקים קטנים או קו אשראי לעסקים בינוניים או גדולים.

העמדת קו אשראי עסקי יכול להתאים למגוון רחב של סוגי עסקים, ביניהם:

  • כלל העסקים המקבלים תשלום שוטף +
  • כלל העסקים הנדרשים לפתרון פיננסי מהיר לצרכי מימוש הזדמנויות עסקית כאן ועכשיו
  • כלל העסקים המעוניינים להעמיד לרשותם מוצר פיננסי למצבים בלתי צפויים
  • כלל העסקים המעוניינים במרווח ביטחון כלכלי ללא עלות (במידה והם לא עושים שימוש בכספי קו האשראי)

מה הם התנאים לקבלת קו אשראי עסקי?

התנאים להעמדת קו אשראי עסקי עשויים להשתנות מגוף בנקאי/חוץ בנקאי כזה אחר, כאשר חלק מהגופים הפיננסים מאפשרים ללקוחות העסקיים ליהנות מתנאי החזר גמישים של הכספים הנמשכים מקו האשראי שהוקם עבורם. ברוב המקרים, הדרישה הבסיסית תהיה עמידה בתנאי הסף הבאים:

  • וותק עסקי של מינימום שנתיים כעוסק מורשה ו/או חברה בע"מ
  • מחזור הכנסות של לפחות 500,000 ₪ בשנה
  • הלקוח העסקי הינו ללא חשבונות מוגבלים ב-3 שנים האחרונות, ללא פשיטת רגל ב-5 שנים האחרונות, ללא תיקים בהוצאה לפועל במהלך ה-5 שנים האחרונות וללא החזרת צ'קים (אכ"מ) במהלך ה-3 שנים האחרונות.

כמו כן, תנאי הסף יכולים לכלול גם דרישה לכך שלא היו לאותו לקוח עסקי פיגורים בהלוואות במהלך 3 השנים האחרונות ולא נרשמו לחובתו החזרות של הרשאות לחיוב בחשבון העסקי במהלך ה-3 שנים האחרונות.

למידע נוסף על העמדת קו אשראי עסקי אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר.

מימון נדל"ן

להגשת בקשה למימון מלאו פרטים