הסכם שת”פ עם איילון להנפקת ערבויות לקבלנים

אס.אר אקורד: הסכם שת”פ עם איילון להנפקת ערבויות לקבלנים

חברת האשראי החוץ בנקאי וחברת הביטוח ישתפו פעולה בהנפקת ערבויות והעמדת שירותי מימון לקבלנים המבצעים פרויקטים המאושרים על ידי החשב הכללי; אס.אר. אקורד תעמיד אשראי כספי לקבלנים כנגד ניכיון חשבונות מאושרים

לכתבה המלאה בביזפורטל